Hanke
Kehittämishanke - 97516

Mathantverksdagar 2021

Ålands Landskapsregering

02.02.2020 - 29.11.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vi vill arrangera seminariet Mathantverksdagar 2021. Ett tillfälle till kunskapsinhämtning och utbyte i samband med FM i Mathantverk på Åland 2021. Utbildningen skall vara riktad till landsbygdsföretagare inom mathantverk och livsmedel och sträva till bättre konkurrenskraft och bättre miljö. Planering och genomförande sker av ansvarig projektledare i nära samarbete med Mathantverkare på Åland rf, Ålands Landsbygdscentrum samt projektet FM i Mathantverk på Åland 2021. Högskolan på Åland och Öppna Högskolan är arrangör av seminariet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

97516

Aloituspäivämäärä

02.02.2020

Loppumispäivämäärä

29.11.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Tietämyksen siirto ja tiedotustoimenpiteet - tuki ammattikoulutukseen ja osaamisen kehittämistoimenpiteisiin

Toimenpiteen tyyppi

Tietämyksen siirto, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Tietämyksen siirto, tiedonvälitys

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt