Hanke
Kehittämishanke - 13481

Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.04.2016 - 09.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

I Svenska Österbotten är den lokala historien synlig och närvarande. Ofta kan man uppleva att vår lokala historia tycks ha fått sin början först under 1800-talet. I projektet Medeltid i samtid vill vi lyfta fram kunskapen om olika historiska utvecklingsskeenden från tidigare sekler och skapa möjligheter att tillämpa denna kunskap som ett faktabaserat redskap i den samtida utvecklingen. Projektets övergripande målsättning är att öka invånarnas kunskap och medvetenhet om medeltidens historia i Österbotten som grund för större insikter i en långsiktig utveckling. För att nå denna målsättning strävar projektet till att - visa på nya metoder att överföra kunskap om den egna historien i samarbete med lärarutbildning och barnkulturnätverket BARK - öka tillgängligheten till platser med anknytning till medeltidshistorien i Österbotten. Det finns många platser i Österbotten med direkt anknytning till den medeltida historien. Tillgängligheten till dessa platser förbättras så att man kan uppleva historiska skeenden på plats i ett levande perspektiv. Här finns en koppling till historisk turism. - utveckla nya produkter kring historisk kunskap. Med kunskapen som drivkraft kan man åskådliggöra vardagslivet och olika historiska skeenden. - planera och genomföra kulturevenemang med anknytning till den österbottniska medeltiden, i samarbete med redan befintliga arrangemang. En vidare målsättning med tanke på framtida insatser är att skapa nätverk med aktörer utgående från den medeltida historien i den västra rikshalvan. Under sen medeltid styrdes Sveriges hela norra rikshalva, bestående av dagens Österbotten, Västerbotten och Lappland, från Korsholms slott, fram till år 1441. Kring detta faktum kan byggas ett framtida samarbete kring historisk kunskaps¬överföring över Kvarken. Målsättningarna följs upp kontinuerligt under projektets gång, i samarbete med andra aktörer. .

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13481

Aloituspäivämäärä

01.04.2016

Loppumispäivämäärä

09.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt