Projekt
Utvecklingsprojekt - 13481

Medeltid i samtid. Kunskapsöverföring om österbottningarna och deras äldre historia

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.04.2016 - 09.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

I Svenska Österbotten är den lokala historien synlig och närvarande. Ofta kan man uppleva att vår lokala historia tycks ha fått sin början först under 1800-talet. I projektet Medeltid i samtid vill vi lyfta fram kunskapen om olika historiska utvecklingsskeenden från tidigare sekler och skapa möjligheter att tillämpa denna kunskap som ett faktabaserat redskap i den samtida utvecklingen. Projektets övergripande målsättning är att öka invånarnas kunskap och medvetenhet om medeltidens historia i Österbotten som grund för större insikter i en långsiktig utveckling. För att nå denna målsättning strävar projektet till att - visa på nya metoder att överföra kunskap om den egna historien i samarbete med lärarutbildning och barnkulturnätverket BARK - öka tillgängligheten till platser med anknytning till medeltidshistorien i Österbotten. Det finns många platser i Österbotten med direkt anknytning till den medeltida historien. Tillgängligheten till dessa platser förbättras så att man kan uppleva historiska skeenden på plats i ett levande perspektiv. Här finns en koppling till historisk turism. - utveckla nya produkter kring historisk kunskap. Med kunskapen som drivkraft kan man åskådliggöra vardagslivet och olika historiska skeenden. - planera och genomföra kulturevenemang med anknytning till den österbottniska medeltiden, i samarbete med redan befintliga arrangemang. En vidare målsättning med tanke på framtida insatser är att skapa nätverk med aktörer utgående från den medeltida historien i den västra rikshalvan. Under sen medeltid styrdes Sveriges hela norra rikshalva, bestående av dagens Österbotten, Västerbotten och Lappland, från Korsholms slott, fram till år 1441. Kring detta faktum kan byggas ett framtida samarbete kring historisk kunskaps¬överföring över Kvarken. Målsättningarna följs upp kontinuerligt under projektets gång, i samarbete med andra aktörer. .

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13481

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

09.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner