Hanke
Kehittämishanke - 52463

Meet Ylä-Savo Jazz 2018-2019

Koko Jazz Iisalmi Kannatusyhdistys ry

31.12.2017 - 22.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Meet Ylä-Savo Jazz 2018-2019 on kansallinen kehityshanke alueen vetovoiman ja tunnettuuden lisäämiseksi. 1.Jazztoiminnan verkostoituminen ja integroituminen Ylä-Savon kuntiin 2018-2019. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa jazzmusiikin huipputoimijoiden verkostoja koko Ylä-Savoon, ja luoda pohjaa pitkäjänteiselle toiminnalle. 2.Yhteistyöhanke Ylä-Savon Musiikkiopiston kanssa. Nuorille suunnatulla kurssilla perehdytään itsenäiseen musiikin tuottamiseen jazzmusiikista tutuilla keinoilla. Hankeessa vahvistetaan nuorten itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan itsenäiseen musiikin tekemiseen. Uudenlaista sisältöä pilotoiva kurssi noudattaa opetushallituksen laatimia linjauksia perusopetuksen toimintakulttuurista. Kehityshanke ei ole kunnan peruspalvelujen tarjontaa. 3.Ylä-Savon vetovoimaisuuden esittely viimeistä teknologiaa sisältävän videotaiteen ja huippuartistien keinoin. Toiminnallinen AV-sisältö tuo esille Ylä-Savon kuntien erityispiirteitä. Hankkeessa tuotettavat AV-sisällöt jäävät kuntien käyttöön hankkeen päätyttyä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

52463

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

22.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt