Hanke
Kehittämishanke - 17909

Meidän museo – Keski-Pohjanmaan paikallismuseoiden kehittämishanke

Kokkolan kaupunki

01.05.2016 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

K.H.Renlundin museon - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon (KHRM) tavoitteena on kehittää keskipohjalaisia paikallismuseoita hankkeella, jossa lisätään kuntalaisten osallisuutta kulttuuriperinnön vaalimiseen ja nostetaan myös museoiden paikallista profiilia ja näkyvyyttä kuntalaisten arjessa. Museot voivat olla tukemassa omalla pedagogisella toiminnallaan uuden opetussuunnitelman tavoitteita sekä oppilaiden identiteetin ja maailmankuvan muodostumista ja kehittymistä. Keskeisenä ajatuksena perusteissa on lisätä lasten ja nuorten osallistumista opetuksen suunnittelussa, myös koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä kuten museoissa. Monikulttuurisuus tulee olemaan hankkeessa tärkeä ilmiö, jota nostetaan esille kulttuuriperintökasvatuksen keinoin. Keskipohjalaisissa paikallismuseoissa on hahmoteltu paikkakuntien omiksi tunnistettavia profiileja, joita ovat paikkakunnasta riippuen esimerkiksi esihistoria, kansanmusiikki ja siirtolaisperinne. Hankkeessa näitä painopisteitä on mahdollisuus tarkentaa ja kehittää mm. uudistamalla näyttelyitä teemallisten painotusten muodossa yhteistyössä toimijaverkoston kanssa. Tällä tavoin alueen paikallismuseot osallistuvat omilla tarinoillaan yhteisen keskipohjalaisen tarinan kertomiseen. Tämä tavoite on linkitettävissä luontevasti myös kansallisen Suomi 100 -hankkeen sisältöihin. Hankkeelle tehdään museon sivujen yhteyteen omat nettisivut, jotka suunnitellaan yhdessä paikallismuseoiden ja alueen nuorten kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17909

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt