Projekt
Utvecklingsprojekt - 17909

Meidän museo – Keski-Pohjanmaan paikallismuseoiden kehittämishanke

Kokkolan kaupunki

01.05.2016 - 22.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

K.H.Renlundin museon - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon (KHRM) tavoitteena on kehittää keskipohjalaisia paikallismuseoita hankkeella, jossa lisätään kuntalaisten osallisuutta kulttuuriperinnön vaalimiseen ja nostetaan myös museoiden paikallista profiilia ja näkyvyyttä kuntalaisten arjessa. Museot voivat olla tukemassa omalla pedagogisella toiminnallaan uuden opetussuunnitelman tavoitteita sekä oppilaiden identiteetin ja maailmankuvan muodostumista ja kehittymistä. Keskeisenä ajatuksena perusteissa on lisätä lasten ja nuorten osallistumista opetuksen suunnittelussa, myös koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä kuten museoissa. Monikulttuurisuus tulee olemaan hankkeessa tärkeä ilmiö, jota nostetaan esille kulttuuriperintökasvatuksen keinoin. Keskipohjalaisissa paikallismuseoissa on hahmoteltu paikkakuntien omiksi tunnistettavia profiileja, joita ovat paikkakunnasta riippuen esimerkiksi esihistoria, kansanmusiikki ja siirtolaisperinne. Hankkeessa näitä painopisteitä on mahdollisuus tarkentaa ja kehittää mm. uudistamalla näyttelyitä teemallisten painotusten muodossa yhteistyössä toimijaverkoston kanssa. Tällä tavoin alueen paikallismuseot osallistuvat omilla tarinoillaan yhteisen keskipohjalaisen tarinan kertomiseen. Tämä tavoite on linkitettävissä luontevasti myös kansallisen Suomi 100 -hankkeen sisältöihin. Hankkeelle tehdään museon sivujen yhteyteen omat nettisivut, jotka suunnitellaan yhdessä paikallismuseoiden ja alueen nuorten kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17909

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

22.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner