Hanke
Kehittämishanke - 202068

MELLI – Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.11.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

MELLI eli Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa -hankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotealan osaamista Pohjois-Savossa sekä kehittää luonnontuotealan liiketoimintaa osana kokonaiskestävää ja kannattavaa metsätaloutta. Hankkeessa kehitetään edelleen alueellista ja ylimaakunnallista yhteistyötä luonnontuotealalla sekä luodaan mahdollisuuksia metsien monikäytölle. Hankkeen osatavoitteina on 1) tuoda esille olemassa olevia sekä löytää uusia tapoja hyödyntää luonnontuotteita ja metsää osana yritysten liiketoimintaa, 2) edistää avoimen metsä- ja luontotiedon käyttöä sekä hyödyntämistä osana luonnontuotteiden keruuta ja metsässä tapahtuvaa palvelutoimintaa, 3) innovoida uusia liiketoimintamalleja ja yhteisiä palveluketjuja, joissa hyödynnetään luonnontuotteita tai metsien monikäyttöön liittyviä palveluja ja 4) testata hankkeessa kehitettyjen uusien tuotteiden, palveluiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden toimintaa käytännössä. Tavoitteena on kehittää yritysten välistä yhteistyötä ja näin saada aikaiseksi jatkuvuutta hankkeen tavoitteille ja tekemiselle maakunnassa. Hankkeen toteuttaja on Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina toimii Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä. Hankkeessa hyödynnetään jatkuvasti karttuvaa tietämystä aiheesta ja luodaan verkostoja ylimaakunnallisesti luonnontuotealan kehittämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

202068

Aloituspäivämäärä

30.11.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt