Hanke
Kehittämishanke - 187613

Mera liv inom jordbruk-mot ökad mångfald inom naturbetesområden

Ålands Landskapsregering

13.02.2022 - 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Målsättningen är att under åren 2022- 2024/2025 genomföra utredningar och ta fram konkreta planer för åtgärder för skötseln av naturbetesområden inom jordbruket. Skötsel- och återskapandeplanerna ska bidra till att ta fram de specifika särdragen för respektive naturbetsområde så att de för naturbeten viktiga och typiska arterna och biotophelheterna få rätt fokus. På det sättet främjas en gynnsam utveckling för dem. Projektets förväntade resultat Utgångspunkten i arbetet är att grundläggande hållbarhetsprinciper uppfylls, liksom EU:s Gröna Giv med tillhörande strategier som från jord till bordstrategin, biodiversitetsstrategin och andra relaterade strategier och handlingsplaner. Åtgärderna ska vara riktade och resultaten mätbara. Syftet med projektet är arbeta för att uppnå en en klar förbättring av statusen för de åländska naturbeten där de hävdkrävande arterna åter får rätt typ av uppmärksamhet och därmed mer biologisk mångfald i samverkan med jordbrukare och markförvaltare samt övriga jordbruksrelaterade instanser.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (elpyminen 2021–2022)

Hankenumero

187613

Aloituspäivämäärä

13.02.2022

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Prioriteetti

4

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kartoitus ja tutkimukset

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Luontoperinnön kartoitus ja toimenpiteitä luontotietoisuuden lisäämiseen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

4a

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt