Projekt
Utveckling - 187613

Mera liv inom jordbruk-mot ökad mångfald inom naturbetesområden

Ålands Landskapsregering

14.02.2022 - 30.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Målsättningen är att under åren 2022- 2024/2025 genomföra utredningar och ta fram konkreta planer för åtgärder för skötseln av naturbetesområden inom jordbruket. Skötsel- och återskapandeplanerna ska bidra till att ta fram de specifika särdragen för respektive naturbetsområde så att de för naturbeten viktiga och typiska arterna och biotophelheterna få rätt fokus. På det sättet främjas en gynnsam utveckling för dem. Projektets förväntade resultat Utgångspunkten i arbetet är att grundläggande hållbarhetsprinciper uppfylls, liksom EU:s Gröna Giv med tillhörande strategier som från jord till bordstrategin, biodiversitetsstrategin och andra relaterade strategier och handlingsplaner. Åtgärderna ska vara riktade och resultaten mätbara. Syftet med projektet är arbeta för att uppnå en en klar förbättring av statusen för de åländska naturbeten där de hävdkrävande arterna åter får rätt typ av uppmärksamhet och därmed mer biologisk mångfald i samverkan med jordbrukare och markförvaltare samt övriga jordbruksrelaterade instanser.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

187613

Startdatum

14.02.2022

Slutdatum

30.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Prioritet

4

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

7.6 Utredningar och studier

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredning av naturarvet och åtgärder för ökad miljömedvetenhet

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

4a

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner