Hanke
Kehittämishanke - 200833

Metanointi maatilalla – Maatilan biokaasutuotannon kannattavuuden parantaminen skaalaamalla in situ -metanointi pilotilta maatilamittakaavaan

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hanke edistää Maaseuturahaston elpymisvarojen tavoitteiden mukaista vihreää taloutta. Hankkeessa tutkitaan metanoinnin vaikutusta erityisesti keskikokoisen kokoluokan maatilan biokaasutuotannon kannattavuuteen. Metanoinnin vaikutusta tilan kannattavuuteen arvioidaan taloudellisilla laskelmilla käyttäen laskentamalleissa erilaisia teknologisia ratkaisuja, erilaisia tiloja ja erilaisia taloudellisia reunaehtoja, kuten energian hintoja ja rakentamiskustannuksia. Hanke pilotoi in situ -metanointia, jolta pohjalta metanointia skaalataan maatilamittakaavan biokaasulaitokseen. Tavoitteena on rakentaa yhdelle tilalle rinnakkaisena investointihankkeena biokaasulaitos metanointijärjestelmineen. Hankkeessa päivitetään jo olemassa biokaasupilotlaitteisto lanta-rehu-seokselle sopivaksi, optimoidaan mädätysparametrit ja kehitetään mädätyksen ohjausta. Pilotille rakennetaan laitteisto sähkön tuotantoon in situ -metanoinnissa käytettävän vedyn valmistamiseen käytettävää elektrolyysilaitteistoa varten. Hankkeen viestinnällä tavoitellaan vaikuttavuutta levittämällä tietoa in situ -metanoinnin taloudellisista vaikutuksista. Viestinnän keinoin laajennetaan verkostoa tavoitteena tavoittaa biokaasuinvestoinnista kiinnostuneita tiloja. Lisäksi biokaasuun sijoittavia tahoja kutsutaan osallistumaan ja tutustumaan mahdollisiin investointikohteisiin. Hanke toteutetaan 1.9.2022 – 31.12.2024. Innovaatioryhmässä toimivat Paavolan Maitotila, BGCNordic Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (Jamk). Jamk on hankkeen päätoteuttaja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Hankenumero

200833

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt