Hanke
Kehittämishanke - 16791

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmisteluhanke (MetsäBio)

Kainuun Etu Oy

01.11.2015 - 21.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tässä projektissa laaditaan Kainuuseen metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvu-ohjelma. Laadinta tehdään prosessina, jossa ovat mukana keskeiset toimijat kuten kehittäjä-organisaatiot, rahoittajatahot, yritykset. Ohjelmassa on näin ilmaistu yhteinen tahtotila toimialan kehittämiseksi Kainuussa. Hankkeeseen on yhdistetty kolmen metsä¬biotalouden teeman edistämistoimet: Metsä¬ekosysteemipalvelut biomassan tuo¬tanto, mekaanisen ja kemiallisen jalostuksen liiketoiminta ja uusiutuva energia. Kasvuohjelman työstäminen suoritetaan prosessina, jossa tunnistetaan ja ideoidaan keskeiset metsäbiotalouden tavoitteet ja kehittämiskohteet, joilla voidaan luoda kannattavaa liike¬toimintaa ja näin työpaikkoja metsä¬biotalouden ja uusiutuvan energian alueelle Kai¬nuuseen. Uusiutuvan energian osalta toimikenttä käsittää soveltuvin osin myös energiantuotantoon soveltuvat biohajoavat materiaali, aurinko ja tuulienergian sekä erilaisilla lämpöpumpuilla tuotetun energian.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16791

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

21.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt