Hanke
Utvecklingsprojekt - 16791

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmisteluhanke (MetsäBio)

Kainuun Etu Oy

01.11.2015 - 21.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tässä projektissa laaditaan Kainuuseen metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvu-ohjelma. Laadinta tehdään prosessina, jossa ovat mukana keskeiset toimijat kuten kehittäjä-organisaatiot, rahoittajatahot, yritykset. Ohjelmassa on näin ilmaistu yhteinen tahtotila toimialan kehittämiseksi Kainuussa. Hankkeeseen on yhdistetty kolmen metsä¬biotalouden teeman edistämistoimet: Metsä¬ekosysteemipalvelut biomassan tuo¬tanto, mekaanisen ja kemiallisen jalostuksen liiketoiminta ja uusiutuva energia. Kasvuohjelman työstäminen suoritetaan prosessina, jossa tunnistetaan ja ideoidaan keskeiset metsäbiotalouden tavoitteet ja kehittämiskohteet, joilla voidaan luoda kannattavaa liike¬toimintaa ja näin työpaikkoja metsä¬biotalouden ja uusiutuvan energian alueelle Kai¬nuuseen. Uusiutuvan energian osalta toimikenttä käsittää soveltuvin osin myös energiantuotantoon soveltuvat biohajoavat materiaali, aurinko ja tuulienergian sekä erilaisilla lämpöpumpuilla tuotetun energian.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16791

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

21.01.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt