Hanke
Kehittämishanke - 10356

Metsäenergian mahdollisuudet Kaakkois-Suomen biotaloudessa

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

02.07.2015 - 27.06.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella haetaan ratkaisuja ja toimintamalleja fossiilisten energialähteiden korvaamiseksi paikallisilla uusiutuvilla polttoaineilla kuntakeskuksissa ja maaseudulla Kaakkois-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on tiedotuksen ja uusimman tutkimustiedon avulla aktivoida sekä lisätä metsäenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden kysyntää ja käyttöä hajautetussa lähienergian tuotannossa Kaakkois-Suomessa. Tavoitteena on lisätä omien paikallisten puupolttoaineiden laajempaa hyödyntämistä kuntakeskusten kaukolämpölaitoksissa sekä maaseudun kiinteistöissä. Paikallisten polttoaineiden hyödyntämisellä parannetaan alueen energiahuoltovarmuutta sekä luodaan uusia elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10356

Aloituspäivämäärä

02.07.2015

Loppumispäivämäärä

27.06.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt