Hanke
Utvecklingsprojekt - 10356

Metsäenergian mahdollisuudet Kaakkois-Suomen biotaloudessa

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

02.07.2015 - 27.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella haetaan ratkaisuja ja toimintamalleja fossiilisten energialähteiden korvaamiseksi paikallisilla uusiutuvilla polttoaineilla kuntakeskuksissa ja maaseudulla Kaakkois-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on tiedotuksen ja uusimman tutkimustiedon avulla aktivoida sekä lisätä metsäenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden kysyntää ja käyttöä hajautetussa lähienergian tuotannossa Kaakkois-Suomessa. Tavoitteena on lisätä omien paikallisten puupolttoaineiden laajempaa hyödyntämistä kuntakeskusten kaukolämpölaitoksissa sekä maaseudun kiinteistöissä. Paikallisten polttoaineiden hyödyntämisellä parannetaan alueen energiahuoltovarmuutta sekä luodaan uusia elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10356

Aloituspäivämäärä

02.07.2015

Loppumispäivämäärä

27.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Skogsenergi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt