Projekt
Utvecklingsprojekt - 10356

Metsäenergian mahdollisuudet Kaakkois-Suomen biotaloudessa

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

02.07.2015 - 27.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella haetaan ratkaisuja ja toimintamalleja fossiilisten energialähteiden korvaamiseksi paikallisilla uusiutuvilla polttoaineilla kuntakeskuksissa ja maaseudulla Kaakkois-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on tiedotuksen ja uusimman tutkimustiedon avulla aktivoida sekä lisätä metsäenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden kysyntää ja käyttöä hajautetussa lähienergian tuotannossa Kaakkois-Suomessa. Tavoitteena on lisätä omien paikallisten puupolttoaineiden laajempaa hyödyntämistä kuntakeskusten kaukolämpölaitoksissa sekä maaseudun kiinteistöissä. Paikallisten polttoaineiden hyödyntämisellä parannetaan alueen energiahuoltovarmuutta sekä luodaan uusia elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10356

Startdatum

02.07.2015

Slutdatum

27.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner