Hanke
Kehittämishanke - 260150

Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY)

Luonnonvarakeskus

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kasvisten kulutusta ja tuotantoa on tarpeen lisätä kansalaisten terveyden edistämiseksi ja ruoan tuotannon ilmastovaikutusten hillitsemiseksi. Vaikka avomaanvihannesten ilmastovaikutus tuotekiloa kohti on alhainen, maaperän hiilidioksidi- ja ravinnepäästöt voivat olla hehtaarikohtaisesti vihannesviljelyssä suuret mm. intensiivisen maanmuokkauksen ja heikon kasvipeitteisyyden vuoksi. Ilmastonmuutokseen sopeutumista tulisi vihannestiloilla edistää, jotta mm. kuivuudesta ja kasvintuhoojista aiheutuvia ongelmia voidaan paremmin hallita ja viljelyn kannattavuutta varmentaa. Viljelyn monipuolistaminen ja viljely-ympäristön monimuotoistaminen auttaa ratkomaan monia näistä haasteita. Monipuolistamisen keinovalikoimaa on kuitenkin tarkasteltava tilojen ja alueiden lähtökohdista ja löydettävä parhaat viljelykäytännöt eri olosuhteisiin. HYÖTY-hankkeen päätavoitteena on uudistaa vihannesten tuotantojärjestelmiä edistämällä niiden ilmastoviisautta, resilienssiä ja monimuotoisuutta. Hankkeessa tunnistetaan vihannestuotannon vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tuotetaan ratkaisuja yhdessä toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään ympäristövastuullisia, monimuotoisuutta ja monihyötyisyyttä tukevia vihannesten tuotantomenetelmiä. Samalla lisätään toimijoiden verkostoitumista, tuodaan valtakunnallista näkyvyyttä monihyötyisille viljelykäytännöille ja viestitään näiden ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Hanke sisältää neljä vihannestuotannon monihyötyisyyttä edistävää työpakettia: 1. Tulevaisuuden kestävä vihannestuotanto 2. Kenttäkokeet ja demonstraatiot 3. Monihyötyisyyden arviointi 4. Monikanavainen viestintä. Hankkeen toteuttajat ovat Luonnonvarakeskus ja Svenska Lantbrukssällskapens förbund (SLF). Hankkeen kohderyhmää ovat vihannesviljelijät, toimialan yritykset, asiantuntijat, neuvojat ja alan opiskelijat. Hanke toteutetaan valtakunnallisena yhteistyöhankkeena 1.1.2024-31.12.2026, ja toimintaa järjestetään suomen ja ruotsin kielellä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260150

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Ilmastoyhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt