Hanke
Kehittämishanke - 14003

Monimuotoiset metsät (MoMet)

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 11.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Viimeisen kymmenen vuoden aikana metsänomistajien tavoitteissa on tapahtunut muutosta niin, että monitavoitteisten, virkistyskäyttäjien sekä epätietoisten määrä on noussut, taloudellista turvaa tavoittelevien sekä metsästä elävien määrä laskenut. Yksityismetsänomistuksen rakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että seuraavan kymmenen vuoden aikana metsänomistajien keski-ikä edelleen nousee, eläkeläis-, kaupunkilais- ja naismetsänomistajien määrät lisääntyvät ja viljelijöiden määrä vähenee. Samalla metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat. Tulo- ja varallisuustaso nousevat, joten metsätulojen osuus metsänomistajan taloudessa vähenee entisestään.Vuonna 2014 uudistettu metsälaki lisää metsänomistajien valinnanvapautta oman metsäomaisuutensa hoidossa. Metsänomistaja voi esimerkiksi päättää itse, minkä ikäisenä metsäkuvio on tarpeeksi vanha uudistettavaksi. Metsänomistaja voi myös päättää, käsitteleekö hän metsiään perinteisillä harvennus- ja uudistushakkuilla vai käyttääkö eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta.Hankkeen tavoitteena on tiedonvälityksen keinoin lisätä tietoutta metsänkäyttömuotojen monipuolisuudesta ja tätä kautta saattaa entistä useampi metsänomistaja hyödyntämään metsäomaisuuttaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14003

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

11.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt