Projekt
Utvecklingsprojekt - 14003

Monimuotoiset metsät (MoMet)

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 11.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Viimeisen kymmenen vuoden aikana metsänomistajien tavoitteissa on tapahtunut muutosta niin, että monitavoitteisten, virkistyskäyttäjien sekä epätietoisten määrä on noussut, taloudellista turvaa tavoittelevien sekä metsästä elävien määrä laskenut. Yksityismetsänomistuksen rakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että seuraavan kymmenen vuoden aikana metsänomistajien keski-ikä edelleen nousee, eläkeläis-, kaupunkilais- ja naismetsänomistajien määrät lisääntyvät ja viljelijöiden määrä vähenee. Samalla metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat. Tulo- ja varallisuustaso nousevat, joten metsätulojen osuus metsänomistajan taloudessa vähenee entisestään.Vuonna 2014 uudistettu metsälaki lisää metsänomistajien valinnanvapautta oman metsäomaisuutensa hoidossa. Metsänomistaja voi esimerkiksi päättää itse, minkä ikäisenä metsäkuvio on tarpeeksi vanha uudistettavaksi. Metsänomistaja voi myös päättää, käsitteleekö hän metsiään perinteisillä harvennus- ja uudistushakkuilla vai käyttääkö eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta.Hankkeen tavoitteena on tiedonvälityksen keinoin lisätä tietoutta metsänkäyttömuotojen monipuolisuudesta ja tätä kautta saattaa entistä useampi metsänomistaja hyödyntämään metsäomaisuuttaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14003

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

11.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner