Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 188477

Moottorikelkan hankinta yleishyödylliseen käyttöön

Ryttylän Kiri ry

27.12.2021 - 02.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ryttylän Kiri vastaa hiihtolatujen hoidosta. Hoidettavaa latua on noin 10 kilometriä: Ykslammilla on 3,3 kilometrin valaistu latu, Kakslammin luonnonsuojelualueella on n. 2:n kilometrin tasamaalatu, Ykslammin ja Ryttylän koulun yhdyslatu Eteläkaaren asuntoalueen peltoalueelle 1,6 km sekä koululaisille tehdyistä laduista peltoalueelle 1,5 km. Moottorikelkkaa käytetään myös Kakslammin luontopolun sekä talvifrisbeegolfradan pohjien ajamiseen. Moottorikelkkaa käytetään myös polttopuiden kuljetukseen Ykslammin laavulle sekä lasten kyyditykseen pulkassa Ykslammin talvipäivinä. Hankkeessa haetaan rahoitusta moottorikelkan hankkimiseen tarvittavine lisävarusteineen sekä moottorikelkan käyttöönottoon ja perehdytykseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

188477

Aloituspäivämäärä

27.12.2021

Loppumispäivämäärä

02.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt