Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 188477

Moottorikelkan hankinta yleishyödylliseen käyttöön

Ryttylän Kiri ry

27.12.2021 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ryttylän Kiri vastaa hiihtolatujen hoidosta. Hoidettavaa latua on noin 10 kilometriä: Ykslammilla on 3,3 kilometrin valaistu latu, Kakslammin luonnonsuojelualueella on n. 2:n kilometrin tasamaalatu, Ykslammin ja Ryttylän koulun yhdyslatu Eteläkaaren asuntoalueen peltoalueelle 1,6 km sekä koululaisille tehdyistä laduista peltoalueelle 1,5 km. Moottorikelkkaa käytetään myös Kakslammin luontopolun sekä talvifrisbeegolfradan pohjien ajamiseen. Moottorikelkkaa käytetään myös polttopuiden kuljetukseen Ykslammin laavulle sekä lasten kyyditykseen pulkassa Ykslammin talvipäivinä. Hankkeessa haetaan rahoitusta moottorikelkan hankkimiseen tarvittavine lisävarusteineen sekä moottorikelkan käyttöönottoon ja perehdytykseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

188477

Aloituspäivämäärä

27.12.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt