Hanke
Kehittämishanke - 26922

Na-Mi, Natur- och miljövänner i östnyland

Östnylands 4H rf

31.08.2016 - 28.03.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Den huvudsakliga målsättningen för projektet Natur- och Miljövänner i Östnyland är: att öka samarbete mellan byklubbarna inom Östnylands 4h och öka ungdomarnas intresse för hållbar utveckling. Målet är ett 3-årigt projekt med teman: mat och hälsa, vilt-, skogs- och naturvård, miljö. Inom varje tema vill vi inkludera cirkulärekonomi. Målet är att lära ut strävan efter att avfall inte skall förekomma utan man ser det som en råvara. För att uppnå målet ordnar man vänbyklubbar runt om i byarna i Lovisa och Lappträsk. Förutom byavisa träffar ordnar man inom varje tema en större utfärd cirka en gång om året där man konkret lär sig om varje tema samt ungdomarna får utbyta information och utbyta erfarenheter.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

26922

Aloituspäivämäärä

31.08.2016

Loppumispäivämäärä

28.03.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt