Hanke
Kehittämishanke - 26502

Närpes Intelligent Lokal Energi Nät – NILEN

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

01.06.2016 - 26.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet fokuserar på att åstadkomma lösningar för en intelligent lokal energiproduktion och distribution inom ett kärnlandsbygdsområde som har en hög energiförbrukning inom både el - och värmeenergi. Målet är att I ett samarbete med lokala och externa intressenter inleda och genomföra åtgärder som på ett konkret sätt förverkligar energiproduktion baserat på förnyelsebara energikällor inklusive solenergi och bergsvärme samt åstadkommer en smart energilogistik. Projektet skall föra in en idé med "energikiosk" på den lokala nivån där man kan beakta kalkyleringen av värdet för en egen energiproduktion, energiförbrukning och energilogistik i jämförelse med "extern skötsel/verksamhet".

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

26502

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

26.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt