Hanke
Kehittämishanke - 75667

Nautatilojen kuivikehuolto

Luonnonvarakeskus

30.06.2018 - 10.01.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nautatilojen kuivikehuolto -hankkeen yleistavoitteena on kestävyyden, resurssitehokkuuden ja kilpailukyvyn edistäminen ja yhteensovittaminen alkutuotannossa. Hankkeen yksityiskohtaisena tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja nautakasvattamoiden kuivikehuoltoon, jonka epävarmuus johtaa tällä hetkellä korkeisiin kuivituskustannuksiin ja toisaalta ohjaa rakentamista lämpimiin tuotantoympäristöihin. Jos oljelle ja turpeelle löydetään uskottavia, toimivia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja, tuottajien on mahdollista suunnata uusia rakennusinvestointeja eristämättömiin kasvattamoihin, jotka ovat rakennuskustannuksiltaan lämpimiä kasvattamoja edullisempia sekä useissa tapauksessa parempia eläinten hyvinvoinnin kannalta. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hanketta toteutetaan ajalla 1.7.2018 - 30.6.2021. Hankkeen toiminta jakaantuu kuuteen työpakettiin, jotka ovat: 1) Peltobiomassojen viljely kuivikekäyttöön, 2) Oljen irtosäilöntä ja varastointi suurissa yksiköissä, 3) Nautojen kuivituskokeet eri kuivikevaihtoehdoilla, 4) Preferenssikokeet naudoilla, 5) Kuivalannan ravinteiden hyväksikäyttö peltoviljelyssä ja 6) Tiedon siirto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

75667

Aloituspäivämäärä

30.06.2018

Loppumispäivämäärä

10.01.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt