Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 166450

NORAN PUISTON KUNNOSTUS

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

01.08.2021 - 30.12.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Puiston kunnostamista varten on haettu Keskipiste -Leaderilta esiselvityshanke, jonka aikana on selvitetty puiston kunnostuskustannukset, laadittu piirrustukset ja dedaljit. Esiselvityshankkeen tavoitteena oli laatia puistoon kunnostussuunnitelma, jossa selvitetään puiston eri osa-alueiden parannustyöt kustannuksineen. Esiselvityshankkeen kautta puiston kunnostussuunnitelman on laatinut Carmenia OY, Oulu. Suunnitelma sisältää puiston kunnostamisen lohkoittain. Suunnittelun tavoitteena oli laatia puiston kunnostaminen ja uudistaminen niin, että puiston historialliset arvot säilyvät. Suunnitelmassa on huomioitu puiston hoidollisuuden helpottuminen ja pinnoitusten ja nurmikoiden kestävyys sekä hulevesien ohjaussuunnitelma. Suunnitelma sisältää rakennesuunnitelmiin liittyvät detaljit, määräluettelot, työselostukset ja suun-nitelmaselostukset vihertyöselostuksessa sekä kustannusarvion kunnostuksesta. Hanke on kansainvälisesti, valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti merkittävä. Hanke toteutetaan Koulutuskeskus Jedun Haapaveden toimipisteen toimesta. Puiston osalta kunnostustoimet toteutetaan suunnitelman mukaan siten että hankeen toteuttajat kilpailutetaan alueen viher -ja maanrakentamisen yritysten kesken. Puiston kunnostus työt teetetään osaltaan valitulla urakoitsijalla. Urakoitsijat tekevät kivetykset, kivituhkapinnat, reunuskivetykset ja vesihuoltotoimenpiteet kuten sadevesikaivot-, putkitus ja kuivatuskourut. Kukkien ja pensaiden siirrossa käytetään apuna oppilaitoksen omaa työtä ja kaivinkonetyössä urakoitsijoita. Puiston valaistus ja kalustus tehdään oppilaitoksen omana työnä koska Koulutuskeskus Jedulla on puualan ja sähköalan opintolinjat. Oppilastyötä ei sisällytetä hankkeen kustannuksiin kuin tarvikeaineiden osalta. Sähkötyön ja kalusteiden raaka-ainekustannukset sisältyvät hankkeen kustannuksiin. Hanke uudistaa ja parantaa maaseudun infrastruktuuria kansallisesti ja alueellisesti merkittävän historiallisen puistokokonaisuuden säilyttämisesenä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

166450

Aloituspäivämäärä

01.08.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt