Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 166450

NORAN PUISTON KUNNOSTUS

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

01.08.2021 - 30.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Puiston kunnostamista varten on haettu Keskipiste -Leaderilta esiselvityshanke, jonka aikana on selvitetty puiston kunnostuskustannukset, laadittu piirrustukset ja dedaljit. Esiselvityshankkeen tavoitteena oli laatia puistoon kunnostussuunnitelma, jossa selvitetään puiston eri osa-alueiden parannustyöt kustannuksineen. Esiselvityshankkeen kautta puiston kunnostussuunnitelman on laatinut Carmenia OY, Oulu. Suunnitelma sisältää puiston kunnostamisen lohkoittain. Suunnittelun tavoitteena oli laatia puiston kunnostaminen ja uudistaminen niin, että puiston historialliset arvot säilyvät. Suunnitelmassa on huomioitu puiston hoidollisuuden helpottuminen ja pinnoitusten ja nurmikoiden kestävyys sekä hulevesien ohjaussuunnitelma. Suunnitelma sisältää rakennesuunnitelmiin liittyvät detaljit, määräluettelot, työselostukset ja suun-nitelmaselostukset vihertyöselostuksessa sekä kustannusarvion kunnostuksesta. Hanke on kansainvälisesti, valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti merkittävä. Hanke toteutetaan Koulutuskeskus Jedun Haapaveden toimipisteen toimesta. Puiston osalta kunnostustoimet toteutetaan suunnitelman mukaan siten että hankeen toteuttajat kilpailutetaan alueen viher -ja maanrakentamisen yritysten kesken. Puiston kunnostus työt teetetään osaltaan valitulla urakoitsijalla. Urakoitsijat tekevät kivetykset, kivituhkapinnat, reunuskivetykset ja vesihuoltotoimenpiteet kuten sadevesikaivot-, putkitus ja kuivatuskourut. Kukkien ja pensaiden siirrossa käytetään apuna oppilaitoksen omaa työtä ja kaivinkonetyössä urakoitsijoita. Puiston valaistus ja kalustus tehdään oppilaitoksen omana työnä koska Koulutuskeskus Jedulla on puualan ja sähköalan opintolinjat. Oppilastyötä ei sisällytetä hankkeen kustannuksiin kuin tarvikeaineiden osalta. Sähkötyön ja kalusteiden raaka-ainekustannukset sisältyvät hankkeen kustannuksiin. Hanke uudistaa ja parantaa maaseudun infrastruktuuria kansallisesti ja alueellisesti merkittävän historiallisen puistokokonaisuuden säilyttämisesenä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

166450

Startdatum

01.08.2021

Slutdatum

30.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner