Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 180613

Nousukiito 2027

Kuopion lennokkikerho Kihu r.y.

31.10.2021 - 11.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kuopion Lennokkikerho Kihu on 32 vuotta vanha yhdistys, joka on perustettu 1989. Kerho ylläpitää Haminalahdessa noin neljän hehtaarin suuruista aluetta, jossa on lennokkikenttä ja pienoisautorata. Kerhossa on jäseniä 94, joista noin 18 % on alle 29-vuotiaita ja noin 10% 15-29 -vuotiaita. Kerhoon on liityttävä jäseneksi ja hankittava omaa kalustoa, ennen kuin sen puitteissa voi harrastaa. Nykyaikana nuorille on tarjolla paljon vaihtoehtoja ja on tyypillistä, että eri lajeja kokeillaan ensin ja sitten vasta tehdään valintoja. Tämä on johtanut siihen, että nuoret eivät löydä lennokki- ja autoharrastusta samaan tapaan kuin ennen. Lennokkiharrastuksen rinnalle on syntynyt nopeasti kasvava kuvauskopteriharrastus. Harrastajat eivät toimi kerhoissa eivätkä opi oikeita toimintamalleja ja turvallisuuskulttuuria niissä. Teoria- ja käytännön osaaminen opetellaan itse kantapään kautta ja se aiheuttaa vaaratilanteita. Koulutukselle ja yhteisölliselle toiminnalle on olemassa tarve, mutta kerhojen tarjonta ja harrastajien tarpeet eivät kohtaa. Kihu on päättänyt uudistaa toimintaansa. Syynä siihen on: 1. Nuorten henkilöitten vähäinen määrä toiminnassa, vaikka lajit soveltuvat erinomaisesti nuorille. 2. Kerhon harrastepaikat ja toimintamallit ovat kehittyneet aikojen saatossa sopiviksi kokeneille harrastajille mutta ne soveltuva huonosti aloittelijoille. 3. Lennokkiharrastuksen rinnalle on kasvamassa huomattavasti suurempi kuvauskopteriharrastajien (drone) ryhmä, joille kerholla ei ole sopivaa tarjontaa. Toiminta järjestellään uudestaan niin, että keskitytään nuoriin alle 30 vuotiaisiin drone-, lennokki- ja pienoisautoharrastajiin. Tehdään uudet heille sopivat harrastepaikat ja luodaan toimintamallit sopiviksi. Järjestetään säännöllinen kokeilu- ja harrastusmahdollisuus ilman, että täytyy liittyä jäseneksi. Kuvauskopteriharrastajille tarjotaan harjoituspaikka, opastusta, kursseja ja tutkintojen suoritusmahdollisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

180613

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

11.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt