Hanke
Kehittämishanke - 277605

Nuoret toimijoina

Oulujärvi LEADER ry

- 30.05.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Oulujärvi Leaderin toteuttamassa hankkeessa aktivoidaan ja ohjataan 15–29-vuotiaita nuoria toimimaan vaikuttajina ja oman kotiseutunsa kehittäjinä. Kaksivuotiseen hankkeeseen palkataan kokoaikainen työntekijä. Muut toimenpiteet koostuvat kuudesta työpaketista: nuoret vaikuttajina, nuoret kylien asukkaina, nuoret kansainvälistyjinä, nuoret ekotekojen toteuttajina, nuoret aikuiset elinvoiman vahvistajina sekä nuoret viestijöinä. Konkreettisina tuloksina syntyy muun muassa nuorten omia sekä nuorten tarpeista lähteneitä hankkeita ja tapahtumia. Hankkeen vaikutuksena nuorten vaikuttamis- ja kehittämisosaaminen kasvaa, hyvinvointi ja viihtyvyys lisääntyvät ja kotiseututietous paranee. Hanke on valmisteltu yhdessä nuorten kanssa ja se toteutetaan koko Oulujärvi Leaderin toiminta-alueella Kajaanissa, Paltamossa, Puolangalla ja Vaalassa ajalla 1.4.2024 – 31.3.2026.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

277605

Loppumispäivämäärä

30.05.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt