Hanke
Kehittämishanke - 165358

NuorisoLeader Oulujärvi

Oulujärvi LEADER ry

30.09.2021 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa etsitään, kokeillaan ja kehitetään toimintoja, joilla nuorten ideat, toiveet ja näkemykset saadaan paremmin huomioitua Oulujärvi Leaderin alueen eri tahojen toiminnassa. Tavoitteina on saada nuoria mukaan oman kotiseudun kehittämiseen: lisätä nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, kehittää uusia osallistumistapoja sekä rakentaa verkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti. Osallistuminen antaa nuorille valmiuksia vaikuttamiseen ja hanketyöhön hyödynnettäväksi jatkossa opiskelu- ja työelämässä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

165358

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt