Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 17455

Nuorisotoiminnan kehittämishanke

Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y.

30.11.2015 - 30.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nuorisotoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on pitkällä aikavälillä helpottaa nuorten pääsemistä mukaan harrastuksen pariin, lisätä nuorten osallistumista, osaamista ja mielenkiintoa harrastuksen parissa toimimiseen sekä luoda jatkuvuutta nuorisotoiminnalle. Tavoitteena on luoda toimintamalleiltaan vakiintunut järjestelmä, jonka läpi käynyt nuori on saanut edellytykset harrastaa ja omaa vahvat tietotaidot. Lisäksi hän ymmärtää osallistumisen tärkeyden sekä tunnistaa vaikutusmahdollisuutensa ja omaa edellytykset toimia osana metsästykseen liittyvän yhdistystoiminnan toimintaympäristöä. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat metsästyksestä kiinnostuneet nuoret ja kaikki nuorisotyöstä metsästyksen saralla kiinnostuneet. Kohderyhmään kuuluvat myös Metsästäjäliiton piirit, joiden nuorisotoimintaa on hankkeen avulla tar¬koitus tehostaa. Pidemmällä aikavälillä hanke tulee vaikuttamaan välillisesti mm. metsästysseurojen toimintaan ja sitä kautta myös kyläyhteisöihin. Hankkeen puitteissa luodaan valtakunnallisen nuorten MegaMetso-suurleirin konsepti ja toteutetaan ensimmäinen leiri Pohjois-Karjalassa Nurmeksessa, perustetaan Metsästäjäliiton nuorisotoiminnan organisaatio sisältäen alueelliset nuorisotoimikunnat ja perustetaan valtakunnallinen nuorisojäsenyys. Lisäksi tuotetaan opetusmateriaalia tukemaan hankkeen muita tavoitteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17455

Aloituspäivämäärä

30.11.2015

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt