Hanke
Kehittämishanke - 143516

Nurmeksen reittihanke

Nurmeksen kaupunki

31.01.2021 - 14.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nurmeksen kaupunki toteuttaa yhteensä 113 kilometriä pitkän reittikokonaisuuden Nurmes-Valtimo alueelle. Nurmeksen kaupunki haluaa reittien kautta myös yhdistää Nurmeksen ja Valtimon pitäjän taajamat, koska molemmat alueet tulee ottaa tasa-arvoisesti huomioon tämän tyyppisessä hankeessa niin asukkaiden, yrittäjien kuin matkailijoidenkin kannalta. Reitit tulevat olemaan monikäyttöreittejä, eli kaikenlainen lihasvoimin tapahtuva liikkuminen on niillä sallittua. Nurmeksen kaupungin vapaa-aikapalveluiden tulosalueen koordinoiman reittihankkeen ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on tehdä tarvittavat suunnitelmat ja sopimukset, joilla tähdätään suunniteltujen reittien konkreettiseen kunnostamiseen. Toteutettavien reittien suunnittelussa on otettu huomioon keväällä 2020 tehdystä kyselystä nousseet toiveet vanhojen reittien kunnostamisesta sekä uusien reittien rakentamisesta. Uudet Nurmeksen taajaman tuntumaan sijoittuvat reitit on myös suunniteltu yhteistyössä paikallisten polkulajien harrastajien kanssa. Tämän hankkeen toimenpiteenä ja suurimpana yksittäisenä työkokonaisuutena toteutetaan suunnitelluille reiteille maankäyttösopimusten neuvottelut maanomistajien kanssa. Tästä uudesta ja laajasta Nurmeksen reitistöstä hyötyvät kaupungin asukkaat, matkailuyrittäjät sekä alueelle tulevat ja aktiviteettejä kaipaavat matkailijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

143516

Aloituspäivämäärä

31.01.2021

Loppumispäivämäärä

14.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt