Hanke
Kehittämishanke - 167109

Nurmipalkokasviviljelyn optimointi Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloilla

Luonnonvarakeskus

31.05.2021 - 30.05.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Nurmipalkokasviviljelyn optimointi Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloilla -hankkeen ydintavoitteena on edistää nautakarjatalouden kilpailukykyä ja tehokasta tuotantopanosten käyttöä kehittämällä nurmipalkokasvien viljelyä ja rehukäyttöä. Hankkeessa tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla tehostetaan ravinteiden hyväksikäyttöä viljelyssä ja nautojen ruokinnassa, edistetään suunnitelmallista nurmentuotantoa, vähennetään rehuhävikkiä säilöntämenetelmiä kehittämällä ja lasketaan nurmipalkokasvien käytön kannattavuutta. Hankkeen toiminta jakaantuu viiteen työpakettiin, jotka ovat: 1) Nurmipalkokasveista kustannustehokkuutta rehuntuotantoon, 2) Nurmipalkokasvien optimaalinen hyödyntäminen lihanautojen ruokinnassa, 3) Vastauksia palkokasvisäilönnän haasteisiin, 4) Nurmipalkokasvien optimoitu hyödyntäminen käytännön viljelyssä ja 5) Tiedotus, teemapäivät. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hanketta toteutetaan ajalla 1.6.2021 – 31.5.2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

167109

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt