Projekt
Utvecklingsprojekt - 167109

Nurmipalkokasviviljelyn optimointi Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloilla

Luonnonvarakeskus

31.05.2021 - 30.05.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nurmipalkokasviviljelyn optimointi Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloilla -hankkeen ydintavoitteena on edistää nautakarjatalouden kilpailukykyä ja tehokasta tuotantopanosten käyttöä kehittämällä nurmipalkokasvien viljelyä ja rehukäyttöä. Hankkeessa tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla tehostetaan ravinteiden hyväksikäyttöä viljelyssä ja nautojen ruokinnassa, edistetään suunnitelmallista nurmentuotantoa, vähennetään rehuhävikkiä säilöntämenetelmiä kehittämällä ja lasketaan nurmipalkokasvien käytön kannattavuutta. Hankkeen toiminta jakaantuu viiteen työpakettiin, jotka ovat: 1) Nurmipalkokasveista kustannustehokkuutta rehuntuotantoon, 2) Nurmipalkokasvien optimaalinen hyödyntäminen lihanautojen ruokinnassa, 3) Vastauksia palkokasvisäilönnän haasteisiin, 4) Nurmipalkokasvien optimoitu hyödyntäminen käytännön viljelyssä ja 5) Tiedotus, teemapäivät. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hanketta toteutetaan ajalla 1.6.2021 – 31.5.2024.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

167109

Startdatum

31.05.2021

Slutdatum

30.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner