Hanke
Kehittämishanke - 169029

Nyt tehdään hyvää – ilmastotekoja yhdessä hanke

Pirkanmaan Martat ry

31.12.2021 - 14.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke tuo yhteistä tekemistä kylille, joka kannustaa ympäristöstä huolehtimiseen, kotitarveviljelyyn ja luonnontuotteiden hyödyntämiseen. Hankkeessa tarjotaan kohdepaikkakunnille ”ilmastopaketti”, johon kuuluu ilmastoystävällistä ruokaa ja hävikkiruokaa käsitteleviä teemoja, yhteisöllisen satolaatikoiden ja ikkunapuutarhojen perustamista sekä luonnonantimien käyttöön ohjaavia toimintoja. Kohderyhmät ovat maaseudun asukkaat, yhdistykset, koululaiset ja perheet. Kohderyhmät on valittu aiempien hankkeiden toiminnassa havaittujen tarpeiden perusteella. Lisäksi ollaan kiinnitetty huomiota siihen millaisia yhteistyöverkostoja olisi mahdollista kehittää ja luoda toiminta-alueelle. Hankkeella lisätään mukavalla yhdessä tekemisellä yhteisöllisyyttä ja edistetään kestävään elämäntapaan liittyviä teemoja. Hanke vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä järjestöjen välillä sekä koulujen ja kolmannen sektorin välillä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

169029

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

14.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt