Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 74991

Öka Lappos attraktionskraft

Lappo Ungdomsförening rf

25.05.2018 - 30.12.2020

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Syftet med projektet är att göra Lappo till en mer attraktiv destination för besökare, men även att utöka utbudet av aktiviteter för Lappobor. Projektet inbegriper lekplats, omklädningshytt och utegym vid simstranden, förbättrad skyltning över Lappos sevärdheter, rastplatser längsmed vandringsleden och ett sjöfararkapell.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

74991

Aloituspäivämäärä

25.05.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

19.2 Tuki Leader-hankkeelle

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödyllinen investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt