Hanke
Kehittämishanke - 168881

OKE! – Opinto- ja harrastustoiminnan kehittäminen Eurajoella

Otsolan Kannatusyhdistys ry

31.05.2021 - 24.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Opinto- ja harrastustoiminnan kehittämishanke Eurajoen kunnan haja-asutusalueilla. Hankkeen tavoitteena on tehdä kattava selvitystyö valittujen kohdealueiden opinto- ja harrastustoiminnasta yhteistyössä kyläyhdistysten ja paikallisten asukkaiden kanssa hankkeen toteuttamisaikana 1.6.2021-31.5.2023 sekä luoda selvityksen tuloksena opinto- ja harrastustoimintaa keskustaajaman ulkopuolella sijaitseviin kyliin. Paikallisuus, tarvelähtöisyys ja osallistavuus ovat hankkeen kulmakiviä. Hankkeen lähtökohtana on alueiden tarpeiden ja asukkaiden kehitystoiveiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen. Hanke edistää uusien verkostojen rakentumista sekä parantaa asumismahdollisuuksia ja asukkaiden hyvinvointia kohdealueilla. Hankkeen tuloksena tuotetaan myös toimintamalli vastaavien kolmannen sektorin toimijoiden laajemmin hyödynnettäväksi. Kansalaisopiston ja kylätoiminnan innostava kohtaaminen on tämän uudistavan toimintamallin keskiössä. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Lisätietoa hankkeesta saa kehittämiskoordinaattori Sanna Kuusistolta sanna.kuusisto@otsola.net ja Otsolan kotisivuilta www.otsola.net.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

168881

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

24.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt