Hanke
Kehittämishanke - 258169

Ollisaaren virkistyskäytön kehittäminen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, ruotsiksi Föreningen Nylands Friluftsområden rf

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvi toteuttaa Ollisaaren virkistyskäytön kehittämishankkeessa laajan kehittämissuunnitelman, jonka toteuttaminen luo saaresta korkeatasoisen, monenlaisia kävijäryhmiä palvelevan ja helposti saavutettavan ulkoilukohteen. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023–31.12.2025. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueverkosto täydentyi vuoden 2023 alussa Ollisaarella. Noin 6 hehtaarin suuruinen, luonnonkaunis ja hienot näkymät tarjoava Ollisaari sijaitsee Lohjanjärvellä vain parin kilometrin päässä Lohjan kaupungin keskustasta ja kivenheiton päässä Liessaaresta. Ollisaari on helposti saavutettavissa veneellä, meloen tai suppaillen, ja talvisaikaan jäätä pitkin. Ollisaaressa on aiemmin ollut leirikeskustoimintaa. Viime vuosina saari on ollut jokamiehenoikeudella retkeilijöiden käytettävissä, mutta siellä ei ole ylläpidettyjä virkistyskäytön palveluita. Hankkeen tarkoitus on - Kehittää Ollisaaren virkistyskäyttöä osallistavasti ja palvelumuotoilun keinoin, yhdessä alueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. - Lisätä Lohjanjärven toimijoiden välistä yhteistyötä, joka linkittää Ollisaaren koko seudun kehittämiskokonaisuuteen. - Mahdollistaa ja ohjata luonnon virkistyskäytön kasvua alueella kestävällä tavalla, luonto- ja maisema-arvoja turvaten. - Edistää mahdollisuuksia saaren ympärivuotiseen virkistyskäyttöön. - Parantaa saaren saavutettavuutta erityisesti niille kävijöille, joilla ei ole omaa vesikulkuneuvoa. - Tukea lähiseudun paikallistaloutta edistämällä luonnon virkistyskäyttöön, luontomatkailuun ja niitä tukeviin palveluihin liittyvän elinkeinotoiminnan edellytyksiä yhdessä yritystoimijoiden kanssa. - Löytää uusia, innovatiivisia tapoja hyödyntää Ollisaaren vanhaa rakennuskantaa tulevassa virkistys- ja luontomatkailukäytössä. - Kartoittaa erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttömahdollisuuksia Ollisaaren virkistyskäytössä, joiden avulla palveluita voidaan laajentaa (esim. järjestelmät, joilla palveluita voi varata ja saada käyttöönsä).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

258169

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt