Projekt
Utvecklingsprojekt - 258169

Ollisaaren virkistyskäytön kehittäminen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, ruotsiksi Föreningen Nylands Friluftsområden rf

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvi toteuttaa Ollisaaren virkistyskäytön kehittämishankkeessa laajan kehittämissuunnitelman, jonka toteuttaminen luo saaresta korkeatasoisen, monenlaisia kävijäryhmiä palvelevan ja helposti saavutettavan ulkoilukohteen. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023–31.12.2025. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueverkosto täydentyi vuoden 2023 alussa Ollisaarella. Noin 6 hehtaarin suuruinen, luonnonkaunis ja hienot näkymät tarjoava Ollisaari sijaitsee Lohjanjärvellä vain parin kilometrin päässä Lohjan kaupungin keskustasta ja kivenheiton päässä Liessaaresta. Ollisaari on helposti saavutettavissa veneellä, meloen tai suppaillen, ja talvisaikaan jäätä pitkin. Ollisaaressa on aiemmin ollut leirikeskustoimintaa. Viime vuosina saari on ollut jokamiehenoikeudella retkeilijöiden käytettävissä, mutta siellä ei ole ylläpidettyjä virkistyskäytön palveluita. Hankkeen tarkoitus on - Kehittää Ollisaaren virkistyskäyttöä osallistavasti ja palvelumuotoilun keinoin, yhdessä alueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. - Lisätä Lohjanjärven toimijoiden välistä yhteistyötä, joka linkittää Ollisaaren koko seudun kehittämiskokonaisuuteen. - Mahdollistaa ja ohjata luonnon virkistyskäytön kasvua alueella kestävällä tavalla, luonto- ja maisema-arvoja turvaten. - Edistää mahdollisuuksia saaren ympärivuotiseen virkistyskäyttöön. - Parantaa saaren saavutettavuutta erityisesti niille kävijöille, joilla ei ole omaa vesikulkuneuvoa. - Tukea lähiseudun paikallistaloutta edistämällä luonnon virkistyskäyttöön, luontomatkailuun ja niitä tukeviin palveluihin liittyvän elinkeinotoiminnan edellytyksiä yhdessä yritystoimijoiden kanssa. - Löytää uusia, innovatiivisia tapoja hyödyntää Ollisaaren vanhaa rakennuskantaa tulevassa virkistys- ja luontomatkailukäytössä. - Kartoittaa erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttömahdollisuuksia Ollisaaren virkistyskäytössä, joiden avulla palveluita voidaan laajentaa (esim. järjestelmät, joilla palveluita voi varata ja saada käyttöönsä).

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

258169

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner