Hanke
Kehittämishanke - 12188

Omalta kylältä – yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä

SataKylät ry

31.08.2015 - 24.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yhteiskunnan toimijarakenteiden muutos edellyttää paikallisen kehittämistyön vahvistamista ja julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin entistä vahvempaa kumppanuutta. Tarvitaan uudenlaista yhteistyötä paikallisten toimijoiden kesken sekä paikallisten ratkaisujen mahdollistamista. Tarvitaan kylätaloutta eli yhteistoimintaa, joka edistää paikallista taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään maaseudun asukkaiden palveluita paikalliset olosuhteet huomioonottaviksi, joustaviksi ja asiakaslähtöisiksi. Palvelujen tuottamisessa etsitään ratkaisuja julkisen (kunnat ja seurakunnat), yksityisen ja kolmannen sektorin yhteisvoimin. Pääpainopisteinä ovat olemassa olevien tilojen tehokkaampi hyödyntäminen ja uudet tavat sekä yhdistysten tukeminen palveluiden tuottajina ja lähitalouden edistäjinä. Hanke kattaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat. Kohderyhminä ovat kyläyhdistykset ja muut paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneet 3. sektorin toimijat sekä kuntien viranhaltijat ja muut päättäjät. Kohderyhmiksi tavoitellaan myös seurakuntien toimijoita sekä maaseudun yrittäjiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

12188

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

24.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt