Projekt
Utvecklingsprojekt - 12188

Omalta kylältä – yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä

SataKylät ry

31.08.2015 - 24.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yhteiskunnan toimijarakenteiden muutos edellyttää paikallisen kehittämistyön vahvistamista ja julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin entistä vahvempaa kumppanuutta. Tarvitaan uudenlaista yhteistyötä paikallisten toimijoiden kesken sekä paikallisten ratkaisujen mahdollistamista. Tarvitaan kylätaloutta eli yhteistoimintaa, joka edistää paikallista taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään maaseudun asukkaiden palveluita paikalliset olosuhteet huomioonottaviksi, joustaviksi ja asiakaslähtöisiksi. Palvelujen tuottamisessa etsitään ratkaisuja julkisen (kunnat ja seurakunnat), yksityisen ja kolmannen sektorin yhteisvoimin. Pääpainopisteinä ovat olemassa olevien tilojen tehokkaampi hyödyntäminen ja uudet tavat sekä yhdistysten tukeminen palveluiden tuottajina ja lähitalouden edistäjinä. Hanke kattaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat. Kohderyhminä ovat kyläyhdistykset ja muut paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneet 3. sektorin toimijat sekä kuntien viranhaltijat ja muut päättäjät. Kohderyhmiksi tavoitellaan myös seurakuntien toimijoita sekä maaseudun yrittäjiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

12188

Startdatum

31.08.2015

Slutdatum

24.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner