Hanke
Kehittämishanke - 58976

Oman kylän turva

Halikon vapaaehtoinen palokunta ry

31.12.2017 - 22.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on lisätä kyläläisten valmiuksia toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa ja tuoda esiin kylän oman sopimuspalokunnan tärkeys ennaltaehkäisevänä turvallisuuden kehittäjänä ja onnettomuustilanteisiin vastaavana organisaationa. Hankkeen aikana luodaan malli kylän turvallisuussuunnitelmasta ja toteutetaan turvallisuuskoulutusta kyläläisille, lisäksi palokunta pyrkii erilaisin keinoin tuomaan julki omaa tehtäväänsä turvallisuusorganisaationa ja rekrytoida toimintaan aktiivisia palokuntalaisia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58976

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

22.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt