Hanke
Kehittämishanke - 15264

Oppia ja elinvoimaa yhteistyöstä

Joensuun seudun LEADER-yhdistys ry

01.11.2015 - 28.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tarkoituksena on lisätä aktiivisten Leader-toimijoiden tietoja ja taitoja sekä houkutella uusia toimijoita yhdistys- ja hanketoiminnan pariin. Uusia kehittämisideoita ja -oppeja haetaan järjestämällä koulutustilaisuuksia, opintomatkoja ja seminaareja. Hallituksen jäsenet otetaan mukaan yhdistyksen oman toiminnan, laatutyön kehittämiseen. Lisäksi yhdistys aktivoi kansainvälistä Leader-toimintaa ja avustaa kansainvälisten hankkeiden valmistelussa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15264

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

28.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt