Hanke
Utvecklingsprojekt - 15264

Oppia ja elinvoimaa yhteistyöstä

Joensuun seudun LEADER-yhdistys ry

01.11.2015 - 28.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tarkoituksena on lisätä aktiivisten Leader-toimijoiden tietoja ja taitoja sekä houkutella uusia toimijoita yhdistys- ja hanketoiminnan pariin. Uusia kehittämisideoita ja -oppeja haetaan järjestämällä koulutustilaisuuksia, opintomatkoja ja seminaareja. Hallituksen jäsenet otetaan mukaan yhdistyksen oman toiminnan, laatutyön kehittämiseen. Lisäksi yhdistys aktivoi kansainvälistä Leader-toimintaa ja avustaa kansainvälisten hankkeiden valmistelussa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15264

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

28.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt