Hanke
Kehittämishanke - 26245

Osallisuus ja työ maaseudulla -pilottihanke

Parkanon kaupunki

31.07.2016 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteet ja sisältö Hankkeella tavoitellaan hankkeeseen osallistuvien pilottikuntien (Parkano, Kihniö, Ikaalinen) alueella asuvien rakennetyöttömien, erityisesti nuorten työllisyysasteen nostamista ja nuorten työllistymistä. Pilottikuntien avulla selvitetään toimintamalli, jota voivat hankkeen jälkeen hyödyntää myös kaikki Aktiivisen Pohjois-Satakunta ry:n kunnat sekä laajemminkin. Asetetut tavoitteet eivät ole kuntien lakisääteistä tehtävää. Toimenpiteet 1.) Nuorten työllisyysasteen nostaminen (50 %) - uusia tapoja, joilla kunnat voivat vapaaehtoisesti olla tukemassa nuorten työllistymistä alueen yrityksiin - tapahtumien ja vertaistukioppimisen järjestäminen yrityksille, oppilaitoksille, järjestöille, kuntien työllisyydenhoidossa työskenteleville ja elinkeinoyhtiöiden asiantuntijoille - työmarkkinatietouden kasvattaminen nuorille (tutustuminen yritysten toimintaan, ym.) - koulutuspolkujen rakentaminen elinkeinoelämän tarpeet huomioiden vailla ammatillista koulutusta oleville työnhakijoille (rakennetyöttömistä 80 % on vailla ammatillista koulutusta) - systemaattisten työprosessien luominen (kuntien ja oppilaitosten) välille koulutuksen nivelvaiheissa erityistä tukea tarvitseville nuorille - rakennetaan pilotteja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi eri sektoreiden kesken. 2.) Yritys- ja elinkeinoelämän osaamisen kehittäminen (25 %) - yrittäjille tarjotaan mahdollisuus tutustua eri yritysmuodoille, yrityskoolle (mikro-pk-koko), kehitysvaiheeseen sopiviin työllistämisvaihtoehtoihin 3.) Osallistetaan kolmas sektori julkisen sektorin työn tueksi (25 %) - kehitetään kuntien aktivointityön tueksi ja kuntalaisten osallisuuden edistämiseksi toimiva työnjako kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välille - nuorisotyöttömyyden, nuorten osallisuuden ja työllisyyden hoidon poikkihallinnollisen asiantuntija-verkoston kokoaminen kolmen kunnan alueella julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoista - vapaaehtoistyö- osallisuus vaihtoehdoksi työttömyydelle

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

26245

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt