Projekt
Utvecklingsprojekt - 26245

Osallisuus ja työ maaseudulla -pilottihanke

Parkanon kaupunki

31.07.2016 - 22.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteet ja sisältö Hankkeella tavoitellaan hankkeeseen osallistuvien pilottikuntien (Parkano, Kihniö, Ikaalinen) alueella asuvien rakennetyöttömien, erityisesti nuorten työllisyysasteen nostamista ja nuorten työllistymistä. Pilottikuntien avulla selvitetään toimintamalli, jota voivat hankkeen jälkeen hyödyntää myös kaikki Aktiivisen Pohjois-Satakunta ry:n kunnat sekä laajemminkin. Asetetut tavoitteet eivät ole kuntien lakisääteistä tehtävää. Toimenpiteet 1.) Nuorten työllisyysasteen nostaminen (50 %) - uusia tapoja, joilla kunnat voivat vapaaehtoisesti olla tukemassa nuorten työllistymistä alueen yrityksiin - tapahtumien ja vertaistukioppimisen järjestäminen yrityksille, oppilaitoksille, järjestöille, kuntien työllisyydenhoidossa työskenteleville ja elinkeinoyhtiöiden asiantuntijoille - työmarkkinatietouden kasvattaminen nuorille (tutustuminen yritysten toimintaan, ym.) - koulutuspolkujen rakentaminen elinkeinoelämän tarpeet huomioiden vailla ammatillista koulutusta oleville työnhakijoille (rakennetyöttömistä 80 % on vailla ammatillista koulutusta) - systemaattisten työprosessien luominen (kuntien ja oppilaitosten) välille koulutuksen nivelvaiheissa erityistä tukea tarvitseville nuorille - rakennetaan pilotteja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi eri sektoreiden kesken. 2.) Yritys- ja elinkeinoelämän osaamisen kehittäminen (25 %) - yrittäjille tarjotaan mahdollisuus tutustua eri yritysmuodoille, yrityskoolle (mikro-pk-koko), kehitysvaiheeseen sopiviin työllistämisvaihtoehtoihin 3.) Osallistetaan kolmas sektori julkisen sektorin työn tueksi (25 %) - kehitetään kuntien aktivointityön tueksi ja kuntalaisten osallisuuden edistämiseksi toimiva työnjako kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välille - nuorisotyöttömyyden, nuorten osallisuuden ja työllisyyden hoidon poikkihallinnollisen asiantuntija-verkoston kokoaminen kolmen kunnan alueella julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoista - vapaaehtoistyö- osallisuus vaihtoehdoksi työttömyydelle

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

26245

Startdatum

31.07.2016

Slutdatum

22.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner