Hanke
Kehittämishanke - 295836

OSMA – Osaajia maailmalta / OSMA – Experts from around the world

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

- 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda ja vahvistaa yhteistyötä opiskelijoiden ja alueen yritysten välillä Oulujärvi Leaderin alueella. Hankkeella pyritään edistämään alueellisesti harjoittelu- ja työpaikkojen saantia opiskelijoille ja lisätä yritysten tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa. Usein harjoittelu- ja työpaikat löytyvät Kajaanin ydinalueelta, mutta hankkeen avulla halutaan tuoda esille myös lähikuntien yrityksiä sekä erityisesti pieniyrityksiä ja maaseutuyrityksiä, joista opiskelijat voisivat yritysten tavoin hyötyä. Hankkeen keskiössä on vahvistaa alueellista yhteisöllisyyttä opiskelijoiden ja yritysten välillä sekä lisätä opiskelijoiden integroitumista paikalliseen työelämään. Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta toimii linkkinä opiskelijoiden ja yritysten väliselle yhteistyölle. Hankkeessa korostetaan tiedotuksen ja viestinnän alueellista merkitystä. Tavoitteena on luoda kestäviä ratkaisuja alueen työvoiman tarpeisiin ja edistää Kainuun elinvoimaisuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295836

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt