Projekt
Utvecklingsprojekt - 295836

OSMA – Osaajia maailmalta / OSMA – Experts from around the world

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

- 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on luoda ja vahvistaa yhteistyötä opiskelijoiden ja alueen yritysten välillä Oulujärvi Leaderin alueella. Hankkeella pyritään edistämään alueellisesti harjoittelu- ja työpaikkojen saantia opiskelijoille ja lisätä yritysten tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa. Usein harjoittelu- ja työpaikat löytyvät Kajaanin ydinalueelta, mutta hankkeen avulla halutaan tuoda esille myös lähikuntien yrityksiä sekä erityisesti pieniyrityksiä ja maaseutuyrityksiä, joista opiskelijat voisivat yritysten tavoin hyötyä. Hankkeen keskiössä on vahvistaa alueellista yhteisöllisyyttä opiskelijoiden ja yritysten välillä sekä lisätä opiskelijoiden integroitumista paikalliseen työelämään. Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta toimii linkkinä opiskelijoiden ja yritysten väliselle yhteistyölle. Hankkeessa korostetaan tiedotuksen ja viestinnän alueellista merkitystä. Tavoitteena on luoda kestäviä ratkaisuja alueen työvoiman tarpeisiin ja edistää Kainuun elinvoimaisuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

295836

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner