Hanke
Kehittämishanke - 115580

Padasjoen Kotiseututalon toiminnan kehittäminen

Padasjoen 4H-yhdistys ry

31.05.2020 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoitus on selvittää vanhan kotiseuturakennuksen käyttöönottoon liittyvät asiat kahvila-näyttelytilana, kuntalaisten olohuoneena ja yhteisöjen kokoontumispaikkana ja nuorten työllistämistoiminnan tukikohtana. Hankkeessa luodaan yhdistysten, yhteisöjen ja toimijoiden kesken toimintamalli, jolla taloa tullaan jatkossa käyttämään ja ylläpitämään. Hankkeen alussa selvitetään rakennuksen remonttitarve ja haetaan sille erillinen investointihanke. Kotiseututalo kokoaa yhteen alueelle tapahtumakokonaisuuden ulkoliikuntapaikkojen, koulun, yhteisöjen, kesäasukkaiden käytettäväksi. Hankkeella luodaan malli myös nuorten työllistymiseen kotiseututalon opas- ja kahvilatoimintaan. Hankkella selvitetään rahoitus jatkosuunnitelmille, jotta hankkeen jälkeenkin aktiivinen toiminta voi jatkua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

115580

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt