Hanke
Kehittämishanke - 8370

Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo

Salon kaupunki

31.12.2015 - 28.12.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kylätoiminnan tehtäväkenttä laajenee, koska taloudellinen tilanne vaatii pitkälle menevää yhteistyötä kaupungin ja paikallisten toimijoiden kesken. Paikallisia palveluja voidaan jatkossa turvata vain kokoamalla voimia ja sopimalla, mitä kukin taho tekee kuntalaisten ja yhteisön hyvinvoinnin eteen. Salossa on 33 kylätoiminta-aluetta, jossa toimii kyläyhdistys, kotiseutuyhdistys tai muu alueen kehittämistä ajava yhdistys. Muutamilla kylillä on kokemusta useista hankkeista, mutta osalla vähän tai ei ollenkaan. Neuvonnalla ja tuella saadaan Saloon vaikuttavia ja rohkeita hankkeita. Salon kylillä on hyvät kehittymismahdollisuudet. Ne ovat aktiivisia ja omaleimaisia, jokaisessa kylässä on oma luonne ja tunnelma. Kylät vetävät uusia asukkaita, maaseutu on monien tiedustelujen mukaan haluttu asuinpaikka. Hankkeen tarkoituksena on aktivoida ja vahvistaa Salon paikallistoimijat sekä saada käyntiin kylien elinoloja parantavia hankkeita. Tiedotuksella, aktiivisella jalkautumisella ja neuvonnalla saadaan kylien asukkaita innostumaan alueensa kehittämisestä sekä vahvistettua myönteisiä kehitystrendejä. Kohderyhmänä ovat kylien ja taajamien yhdistykset ja yritykset sekä koko Salon maaseutualueen asukkaat. Toiminta-alue käsittää sekä alueen kylät että entiset kuntakeskukset Salon kaupungin keskusta-aluetta lukuun ottamatta. Hankkeen päätavoitteena on tuoda menestystä Salon kaupungille ja sen asukkaille paikallisen osallistumisen avulla. Tarkemmat tavoitteet liittyvät neuvontaa, hankesuunnittelun tukemiseen, tiedotukseen, kokoontumistiloihin, tonttimarkkinointiin sekä yhteistyöhön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8370

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

28.12.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt