Hanke
Paikallinen kehittäminen - 233062

PAIKALLISKALAN KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄN TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVELLÄ

Kemijärven Kehitys Oy

31.05.2023 - 23.04.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteet Hankkeen päätavoitteena on paikalliskalan käytön edistäminen ja tiedon tuottaminen paikalliskalan merkityksestä elintarvikkeena ja osana huoltovarmuutta sekä tuoda esiin paikalliskalan mahdollisuudet yritystoiminnalle. Lisäksi tavoitteena on tapahtumien avulla kannustaa myös nuoret tutustumaan kalastukseen ja kalaruokiin. Tavoitteena on myös käytännössä alustavasti opastaa alasta kiinnostuneita kalastustekniikoissa sekä kalan käsittelyssä ja markkinoinnissa, jotta uusi kalastaja pääsisi aloittamaan toiminnan mahdollisimman jouhevasti ja vähin kalustotappioin. Opastuksesta vastaavat kokeneet kaupalliset kalastajat. Toimenpiteet: Hanke toteutetaan käytännössä 1.6. - 31.8.2023. Tärkein toimenpide on 2–3 päivää kestävän kalastustapahtuman järjestäminen. Hankkeeseen palkataan kokoaikainen hankevetäjä, jonka vastuulla on seuraavien toimenpiteiden toteuttaminen. Hän huolehtii kalastustapahtuman käytännön järjestelyistä ja ’loppusiivouksesta’. Tehtäviin kuuluvat myös tiedotus, viestintä ja markkinointi; lehti-ilmoitukset, jaettavien lehtisten painatukset ja muu markkinointimateriaali. Lisäksi hankevetäjä vastaa kaupallisen kalastuksen aloittamisesta tai muusta kalataloudellisesta yritystoiminnasta kiinnostuneiden kyselyihin ja ohjaa heidät oikeiden viranomaisten puheille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

233062

Aloituspäivämäärä

31.05.2023

Loppumispäivämäärä

23.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt