Hanke
Kehittämishanke - 14445

Paikallisuus voimavarana

Tuusniemen Teollisuus Oy

23.09.2015 - 04.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Paikallisuus Voimavarana -hankkeessa tavoitteena on paikallisen toimijaverkon ja elinkeinoelämän vahvistaminen tapahtumakonseptin luomisen yhteydessä. Hankkeella rakennetaan toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista. Sillä haetaan paikallisen toimijaverkon yhteistyön vahvistamista ja yhteisöllisyyden kehittämistä, nuorten sitouttamista omaan kotikuntaan, paikallisten palvelujen ja elikeinotoiminnan kehittämistä, uuden jatkuvan tapahtumakonseptin luomista sekä sähköisen markkinoinnin ja digitaalisuuden edistämistä. Erityisesti matkailu ja kaupalliset palvelut sekä lähituotteet ovat keskiössä paikallisten palvelujen ja elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Hankkeen toteuttajina ovat Tuusniemen Teollisuus Oy, Tuusniemen kunta, Tuusniemen Kylät ry ja sen jäsenyhdistykset, muut yhdistykset, Tuusniemeläi-set nuoret, Tuusniemen Yrittäjät ry, satama-alueen yrittäjät, paikalliset kaupalliset yritykset ja matkailuyritykset sekä Tuusniemen metsästysseurat. Paikalliset yhteistyökumppanit/toimijat ovat olleet mukana jo ideoimassa hanketta ja laatimassa hankesuunnitelmaa. Hankkeen toimenpiteiden toteuttamistapana on vuo-rovaikutteisuus yhteisöllisyyden kehittämisessä. Toteuttamisvaiheessa on tarkoitus käyttää uudenlaisia menetelmiä työpajoissa, jotka sitouttavat yhteiseen toimintaan ja edistävät toisilta oppimista. Kokeneet toimijat tuovat omaa hiljaista tietoaan nuorten käyttöön ja nuorilla puolestaan on tietoa sosiaalisesta mediasta markkinoinnin välineenä, jota he pystyvät opettamaan muille toimijoille. Nuorille annetaan oma osio työpa-joissa toteutettavaksi. Paikallisia matkailuyrityksiä voidaan hyödyntää myös tapahtumien järjestämiskouluttajina. Kaikki osapuolet pääsevät jakamaan tietoa ja toteuttamaan konseptin luomista ryhmissä. Toiminnassa hyödynnetään sähköisiä välineitä, digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14445

Aloituspäivämäärä

23.09.2015

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt