Projekt
Utvecklingsprojekt - 14445

Paikallisuus voimavarana

Tuusniemen Teollisuus Oy

23.09.2015 - 04.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Paikallisuus Voimavarana -hankkeessa tavoitteena on paikallisen toimijaverkon ja elinkeinoelämän vahvistaminen tapahtumakonseptin luomisen yhteydessä. Hankkeella rakennetaan toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista. Sillä haetaan paikallisen toimijaverkon yhteistyön vahvistamista ja yhteisöllisyyden kehittämistä, nuorten sitouttamista omaan kotikuntaan, paikallisten palvelujen ja elikeinotoiminnan kehittämistä, uuden jatkuvan tapahtumakonseptin luomista sekä sähköisen markkinoinnin ja digitaalisuuden edistämistä. Erityisesti matkailu ja kaupalliset palvelut sekä lähituotteet ovat keskiössä paikallisten palvelujen ja elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Hankkeen toteuttajina ovat Tuusniemen Teollisuus Oy, Tuusniemen kunta, Tuusniemen Kylät ry ja sen jäsenyhdistykset, muut yhdistykset, Tuusniemeläi-set nuoret, Tuusniemen Yrittäjät ry, satama-alueen yrittäjät, paikalliset kaupalliset yritykset ja matkailuyritykset sekä Tuusniemen metsästysseurat. Paikalliset yhteistyökumppanit/toimijat ovat olleet mukana jo ideoimassa hanketta ja laatimassa hankesuunnitelmaa. Hankkeen toimenpiteiden toteuttamistapana on vuo-rovaikutteisuus yhteisöllisyyden kehittämisessä. Toteuttamisvaiheessa on tarkoitus käyttää uudenlaisia menetelmiä työpajoissa, jotka sitouttavat yhteiseen toimintaan ja edistävät toisilta oppimista. Kokeneet toimijat tuovat omaa hiljaista tietoaan nuorten käyttöön ja nuorilla puolestaan on tietoa sosiaalisesta mediasta markkinoinnin välineenä, jota he pystyvät opettamaan muille toimijoille. Nuorille annetaan oma osio työpa-joissa toteutettavaksi. Paikallisia matkailuyrityksiä voidaan hyödyntää myös tapahtumien järjestämiskouluttajina. Kaikki osapuolet pääsevät jakamaan tietoa ja toteuttamaan konseptin luomista ryhmissä. Toiminnassa hyödynnetään sähköisiä välineitä, digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14445

Startdatum

23.09.2015

Slutdatum

04.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner